Elma Sirkesi Gerçekten Mucize Mi?

Okunma [4984]
Elma Sirkesi Gerçekten Mucize Mi?

 

Eskiden beri elma sirkesinin sağlığa yararlı olduğuna dair bir inanç vardır.  Peki bilimsel veriler bunu ne kadar doğruluyor Sosyal medyadaki paylaşımlara ve internetteki bilgilere bakılırsa sirke neredeyse her derde deva. Beliniz mi ağrıyor? Çözüm sirke. Zayıflamak mı istiyorsunuz? Çözüm sirke… 

 

Sirkenin tarihi

 

Bulunan eski eserlerden Sümerlerin, Asurluların, Etililerin, İranlıların, eski Mısırlıların ve eski Yunanlıların sirke yaptıkları anlaşılmaktadır. Doğada yalnızca sirkede rastlanan sirke solucanı MÖ 3000 yıllarına ait eski Mısır küpündeki tortuda bulunmuştur. İlk olarak Becher (1653-1682), sirke yapımında havanın gerekli olduğu görüşünü ileri sürmüştür.Sirkenin tarih boyunca birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığı doğrudur. Örneğin ;

 

  • Antik Yunan döneminin doktoru Hipokrat, soğuk algınlığı ve öksürük için sirke önerirmiş. 
  • İtalyan doktor Tommaso Del Garbo ise 1348'deki bir veba salgını sırasında hastalık kapmasın diye ellerini, yüzünü ve ağzını sirkeyle yıkarmış.
  • Romalı askerler ferahlamak için su ve sirke içermiş; modern atletler ise susuzluğu gidermek için sirke kullanıyor. "Ekşi şarap" olarak da anılan sirkenin hem geçmişte hem de bugün epey yaygın kullanım alanı var.

 

Bilim elma sirkesi hakkında ne diyor?

shutterstock_309026354.jpg

 

İnsanlar üzerinde elma sirkesinin etkisini araştıran birkaç araştırma yapılmış, ama bunlar çok geniş kapsamlı değil. 

International Journal of Dentistry and Oral Health dergisinde yayınlanan bir araştırmada tip-2 diyabetli hastaya 7 gün boyunca günde 2 kez verilen elma sirkesinin antifungal ve antimikrobiyal etki gösterdiği görülmüştür. 
 

Başka bir çalışmada obez ve kilolu bireylere(n=39) günlük almaları gereken kaloriden 250 kalori düşük bir diyet programı ile 12 hafta boyunca gübnde 30 ml elma sirkesi verilmiş. 12 hafta sonunda katılımcıların BKİ, vücut yağ oranı kalça çevresi, iştah skoru, TG, Total Kolesterol seviyelerinde anlamlı düşüşler görülmüş. Ayrıca iyi kolesterol olarak nitelendirilen HDL seviyesi de artmış. 

Journal of Medicinal Food adlı dergide yayınlan çalışmada, yüksek yağ ile beslenen farelere 9 hafta boyunca her gün elma sirkesinin verilmesi farlerd oksidatif stresi azaltmış ve E vitamini aktivitesini arttırmıştır. Bununla birlikte Serum Kolestrerol, LDL, VLDL seviyeleri de azalmıştır. 

Tip -2 diyabetli hastalar üzerinde yapılan bir çalışma da ise 46 kişilik ekip 2 gruba ayrılmış. 26 kişiye öğle yemeğinden önce 15 ml elma sirkesi verilmiş. 20 kişiye de su verilmiş. Sonuçta hastaların TG, Kolesterol, Açlık Kan Şekeri, VLDL seviyelerinde düşüş gözlemlenmiştir. 

Ancak bu çalışmalar daha geniş kapsamlı olarak insanlarla tekrarlanmadan sirkenin sağlığa yararları konusunda iddialarda bulunmak için erken.

 

Peki sirkenin sağlığa bir zararı var mı?

 

Aşırı miktarda tüketilmediği sürece hayır. Ayrıca temizlikte kullanılan ve asetik asit oranı yüksek olan damıtık beyaz sirke içilmemelidir. 

İçilebilecek sirkenin asetik asit içeriği %4 ila 8 arasındadır. Sirkeyi göze sürmedikçe veya kurşun kaplarda ısıtıp buharlaştırmadıkça sorun yoktur.


Taglar: #elmasirkesi #sağlık #yarar #zarar #bilimselveriler #Sosyalmedya #internettekibilgiler #sirke #Sümerler #Asurlular #Etililer #İranlılar #eskiMısırlılar #eskiYunanlılar #sirkeyapımı #Antikyunan #TommasoDelGarbo #ekşişarap #atlet #araştırma #research #InternationalJournalofDentistryandOralHealth #antifungal #antimikrobiyal #BKİ #vücutyağoranı #kalçaçevresi #iştahskoru #TG #TotalKolesterol #HDL #LDL #VLDL #obez #JournalofMedicinalFood #Tip2diyabet #Açlıkkanşekeri #asetikasit

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 4.10.2018

Kaynak: BBC

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler