Mide Botoksu Çare Mi? Kumar Mı?

Okunma [22834]
Mide Botoksu Çare Mi? Kumar Mı?

 

Son zamanlarda obezitenin global bir sorun hale gelmesiyle birlikte obezite tedavisinde de oldukça fazla gelişmeler yaşandı. Bunlardan biri de; mide botoksu…

Mide botoksu aslında bir toksin (Botulinum Toksin A) ve doktorlar bu uygulamanın BKİ 30-35 arasında olup cerrahi işlemler uygulanamayacak hastalar için uygun  olduğunu belirtiyor. Mide botoksunun 15 dakika gibi kısa bir sürede yapılması, hastanede yatış gerektirmemesi ve hastanın sosyal yaşamına hemen dönebilmesi gibi avantajları bulunuyor.

 

Botulinum Toksin A (BTA)

shutterstock_751427986.jpg

 

Botulinum toksini - Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir protein ve nörotoksin - nöronlardan asetilkolinin salınmasını bloke ederek kas aktivitesini artırır. Kozmetik amaçlı kullanımı oldukça yaygındır. Son zamanlarda da zayıflamak amaçlı kullanılmaya başlanmış.

 

Botulinum A Toksininin Mide de Kullanılması

shutterstock_780717214.jpg

 

BTA mide duvarına endoskopik olarak 20 noktaya uygulanır. Mide duvarının kasılmasını geçici bir süre engeller böylelikle mide boşalması yavaşlar.

 

Mide Botoksu henüz 'Deneysel Yöntem' statüsünde

 

Araştırmacılar; insanların kilo vermelerine yardımcı olma çabalarında, gastrik boşalmayı (mide boşluğundan ince bağırsağa) yavaşlatmanın ve doygunluğu artırmanın yollarını test etmek için Botulinum toksini A'yı(BTA) enjekte ettiler.  Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji'nin Şubat sayısında belirtildiği üzere, mide boşalmasını gecikti, ancak obez bireylerin daha fazla dolu hissetmesine, yeme davranışlarını değiştirmelerine veya kilo vermelerine neden olmadı . Bu özelliği ile obezite cerrahi ameliyatlarından farklıdır.

Araştırmacılar farklı dozlarda BTA'nın orta-hafif obeziteye sahip 60 kişinin midelerine enjekte edilmesinin etkilerini karşılaştırdı.

Çalışmanın katılımcılarının her biri ya botulinum toksin A enjekte edildi ya da plasebo verildi. Katılımcıların mide boşalması sintigrafi ile ölçüldü.  Her iki haftada bir katılımcıların vücut ağırlıkları, mide hacimleri, kalori alımları (bir ankete dayalı olarak), gastrointestinal semptomlar ve yeme psikolojileri ölçüldü. Enjeksiyonlardan iki hafta sonra, katıların gastrik boşalması için ortalama yarı zaman, sırasıyla plasebo, 100, 300 veya 500 U BTA verilen denekler arasında 0.8, 14, 24 ve 14 dakika artmıştır.

Enjeksiyonlardan on altı hafta sonra, ortalama vücut ağırlıkları, bu gruplarda sırasıyla 2.2, 0.2, 2.3 ve 3.0 kg azaldı.

 

Doyma hacmi ve kalori alımı değişmiyor

 

Gruplar arasında doyma hacminde, kalori alımında, gastrointestinal semptomlarda veya yemek yeme psikolojik yönlerinde gruplar arasında farklılıklar bulunmuyordu.

Dolayısıyla, BTA'nın mide enjeksiyonu gastrik boşalmayı yavaşlatırsa da, dolgunluk hissini arttırmaz veya vücut ağırlığının kaybına yol açmaz. Yazarlar, test edilenlerden daha yüksek BTA dozlarının mide boşalmasında ya da kilo kaybında ek gecikmelere neden olamayacağını düşündürmektedir.

Başka bir araştırmada; 25 obez bireye mide botoksu yapıldıktan 20 ay sonraki süreç değerlendirdildiğinde bu operasyon hastalarda gastrik boşalmayı geciktirmiş, erken doymalarını sağlamış ve vücut ağırlığını önemli ölçüde azaltmıştır. 30 Obez farede yapılan başka bir araştırmada mide antrumuna uygulanan Botox-A uygulaması gastrik boşalma süresini arttırarak kilo kaybına yol açmaktadır. Bu iki çalışmanın bazı yönlerde benzer bazı yönlerde zıt sonuçlar vermesi daha fazla araştırmanın yapılmasına gerek duyulduğunu gösterir.

 

Kimlere Uygulanabilir?

 

Mide botoxu obezite cerrahisi uygulanamayacak olan BKİ'si 30-35 arasında olan hastalara uygulanabilecek bir yöntemdir. Daha önce diyet, spor ve yaşam tarzı değişikliği ile kilo verememiş hastalara ortalama 15 kilo verdirir. 

Hastanede yatış süresi ve ameliyat kesiği olmadığı için avantajlıdır. İşlem sonrası yaşam tarzı değişikliği ve diyete uyum şarttır. 

 

İşlem Sonrası Diyetisyen Kontrolü Şart

shutterstock_1087787936.jpg

 

Sonuç olarak; mide boşaltmasını yavaşlatır, ghrelin hormonun salgılanmasını sağlar ve kişi kendini daha uzun süre tok hisseder. Böylelikle daha az kalori alınır ve kilo kaybı gerçekleşir. Diğer cerrahi girişimler gibi mide hacmini sınırlandırmadığı için ve davranış değişikliği kazandırmadığı için sadece mide botoxu ile kalıcı zayıflama mümkün olmamaktadır. Hasta mide botoksu işleminden sonra diyetisyen tarafından hazırlanan diyet programına uygun beslenmelidir. Bu yüzden mide botoxununda mutidisipliner çalışma gerekmektedir. Doktor, diyetisyen, psikolog eşliğinde yürütülen tedavi uzun süreçte daha sağlıklı sonuçlar verecektir.


Taglar: #KiloKaybı #MideBotoxu #obezite #global #tedavi #BotulinumtoksinA #kozmetik #zayıflama #doktor #BKİ #cerrahiişlemler #Clostridiumbotulinumbakterisi #protein #nörotoksin #nöron #asetilkolin #kasaktivitesi #gastrikboşalma #mideboşluğu #incebağırsak #doygunluk #KlinikGastroenterolojiveHepatoloji #plasebo #gastrointestinalsemptomlar #kalorialımı #ağırlıkkaybı #botoks #multidisipliner #diyetisyen #psikolog #obezitecerrahisi

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 24.09.2018

Kaynak: Derleme Haber

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler