2019 Diyabet Kılavuzunda Glisemik Hedefler - 3

Okunma [5686]
2019 Diyabet Kılavuzunda Glisemik Hedefler - 3

 

 

Glisemik kontrol A1C testi ile değerlendirilir. Hastanın kan glukozunu (SMBG) kendi kendine izlemesi, özellikle insülin alan bireylerde kendi kendine doz ayarlamasına yardımcı olabilir. Sürekli glikoz izlemesinin (CGM) de, diyabetli birçok hastada tedavinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmede önemli bir rolü vardır.

 

 

A1C 3 aylık durumu gösterir

 

A1C, yaklaşık 3 ay boyunca seyreden ortalama glisemiyi yansıtır. Test, glisemik kontrolün değerlendirilmesinde temel araçtır ve diyabet komplikasyonları için güçlü prediktif değere sahiptir. Bu nedenle, A1C testi rutin olarak başlangıçtaki diabetesdat değerlendirmesi olan tüm hastalara ve devam eden tedavinin bir parçası olarak yapılmalıdır. Yaklaşık olarak her 3 ayda bir ölçüm, hastaların glisemik hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını belirler. A1C testinin sıklığı klinik duruma, tedavi rejimine ve klinisyenin değerlendirmesine bağlı olmalıdır. 

 

 

A1C kaç olmalıdır? 

 

 

Gebe olmayan birçok yetişkin için makul bir A1C hedefi,% 7'dir (53 mmol / mol). 

Eğer belirgin bir hipoglisemi veya tedavinin diğer olumsuz etkileri olmadan yönetilen bir diyabetli ise hedef %6,5 olabilir. 

Şiddetli hipoglisemi, daha kısa yaşam beklentisi, ileri mikrovasküler veya makrovasküler komplikasyonları, ileri komorbid koşulları olan hastalar için %8 uygun olabilir.

Komorbid ve yaşlı hastalarda hedefler kişiye göre değerlendirilmelidir. 

 

 

A1C ve Mikrovasküler Komplikasyonlar

 

Hiperglisemi diyabeti tanımlar ve glisemik kontrol diyabet yönetiminde esastır. Tip 1 diyabetli hastalarda daha iyi glisemik kontrolün, mikrovasküler (retinopati, nöropati ve diyabetik böbrek hastalığı) komplikasyonlarının gelişim ve ilerleme oranlarında% 50-76 oranında azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

 

 

Hipoglisemi

 

Kan şekeri 70 mg/dL olan bireyler için 15-20 gram karbonhidrat tedavisi önerilir. Çabuk kana karışan glikoz formda karbonhidrat  önerilir. Tedaviden on beş dakika sonra, eğer hipogliseminin devam ediyorsa, tedavi tekrarlanmalıdır. Kan şekeri normale döndüğünde, hipogliseminin azalmasını önlemek için birey bir öğün veya atıştırmalık tüketmelidir. 

Hipoglisemi farkındalığı olmayan veya 2. seviye hipoglisemisi olan insülin tedavisi görmüş hastalara, hipoglisemiden kısmen kurtulmak ve geleceğe yönelik riski azaltmak amacıyla en az birkaç hafta boyunca hipoglisemiyi kesinlikle önlemek için glisemik hedeflerini yükseltmeleri önerilmelidir. 

Akut glisemik cevap, yiyeceklerin glikoz içeriği ile, yiyeceklerin karbonhidrat içeriğinden daha iyi korelasyon gösterir. Saf glikoz tercih edilen tedavidir, ancak glikoz içeren herhangi bir karbonhidrat ile kan şekeri yükselir. Besine eklenen yağ bu cevabı geciktirebilir.

Tip 2 diyabetlerde, alınan protein, plazma glukoz konsantrasyonlarını arttırmadan insülin cevabını artırabilir. Bu nedenle, protein içeriği yüksek olan karbonhidrat kaynakları, hipoglisemiyi tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır. Devam etmekte olan insülin aktivitesi veya insülin sekretagogları, geri alımdan sonra daha fazla gıda alınmadığı sürece, tekrarlayan hipoglisemiye neden olabilir. Glikoz normale döndüğünde, tekrarlayan hipoglisemiyi önlemek için kişiye yemek veya atıştırmalık yemesi önerilmelidir.

 

 

Glukagon

 

Glukagon kullanımı, karbonhidratları ağız yoluyla tüketemeyen veya istemeyen insanlarda hipogliseminin tedavisi için endikedir. Hipoglisemiye eğilimli diyabetli kişilerle (aile üyeleri, oda arkadaşları, okul personeli, çocuk bakımı sağlayıcıları, kurumsal kurum personeli veya iş arkadaşları) yakın temas halinde olan veya gözetim altında olan kişilere bu konuda talimat verilmelidir. Bu kişiler kitin nerede, ne zaman ve nasıl uygulanılacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Glukagon, kan şekeri, 54 mg / dL (3.0 mmol / L) olarak tanımlanan, hipoglisemi riski yüksek olan tüm bireyler için reçete edilmelidir, bu nedenle gerektiğinde mevcut olmalıdır. Glukagon uygulaması sağlık uzmanları ile sınırlı değildir.

 


Taglar: #AmerikanDiyabetDerneği #ADA #DiabetesCare #StandardsofMedicalCareinDiabetes #diyabetkılavuzu #guideline #tip1diyabet #tip2diyabet #yaşamtarzıdeğişikliği #beslenme #bedenkitleindeksi #kardiyovasküler #diabetesmellitus #hipoglisemi #glukagon  

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 12.01.2019

Kaynak: ADA

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler