Diyetisyen Veri Güvenliği ve KVKK Eğitimi

Okunma [1689]
Diyetisyen Veri Güvenliği ve KVKK Eğitimi

 

Çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt işlemleri geçen yıl tamamlanmıştı.

 

Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti olan eczacılar, doktorlar, diş hekimleri, klinikler, poliklinikler, hastaneler, diyetisyenler, psikologlar, diyaliz merkezleri, reVhabilitasyon merkezleri, tıbbi laboratuvarlar ve optik mağazaları gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm veri sorumlusu işletmeler ile belediye ve odalar gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt süresi 31 Aralık 2021 de doldu.


"KAYIT İŞLEMLERİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞİ DEĞİL, PROFESYONEL HUKUK DESTEĞİ ŞART"


Nedir bu VERBİS?

 

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'nin kısaltılmış adı. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemi.

 

VERBİS'e kayıt yaptırmak neden zorunlu?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. maddesinin 2. Fıkrasına göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ait bulunuyor.

 

Kurul, 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararı ile,

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının

 

VERBİS'e kayıt yaptırmalarını zorunlu tuttu. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunlu bulunuyor (6698 sayılı KVKK Mad. 16).

 

VERBİS'e kayıt yaptırmamanın cezası ne kadar?

 

VERBİS'e süresinde kayıt yaptırılması son derece önemli. Çünkü, VERBİS'e kayıt yaptırmamanın ciddi bir cezası ve yaptırımı var.

VERBİS'e süresinde kayıt yaptırılmaması halinde, 2021 yılı için 39.337 TL‘den 1.966.862 TL'ye kadar idari para cezası verilebiliyor. Özel nitelikli kişisel veri işleyenlerin kayıt süresi 31 Mart'ta sona eriyordu! 

2020/482 sayılı KVKK Kararı ile, VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi gereken süreler aşağıdaki gibi belirlenmişti.

 

verbis-diyetisyen-2.jpg

 

Kimler Kayıt Yaptırmak Zorunda

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının (doktor, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, psikoterapist, psikoanalist, fizyoterapist, optisyen vb. özel muayenehanesinde sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler, eczaneler, hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, estetik merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, tanı-tetkik ve görüntüleme merkezleri, paramedikal insan sağlığı hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler, sağlık hizmet sunucuları, zihinsel engellilik veya madde bağımlılığına yönelik hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler, tıbbi tahlil laboratuarları gibi)

 

 • Yıllık çalışan veya yıllık mali bilanço toplamı rakamlarına bakılmaksızın veri sorumlusu sıfatını haiz kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının

 

31 Mart 2021 tarihine kadar VERBİS'e kayıt yaptırmaları gerekiyordu! KVKK, VERBİS'e kayıt sürelerini yıl sonuna kadar uzattı.

 

KVKK, 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının taleplerini değerlendirerek,

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

 

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

 

kadar uzatılmasına karar verilmişti.

 

Bu karar ile; ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan doktor, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, psikoterapist, psikoanalist, fizyoterapist, optisyen vb. özel muayenehanesinde sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler, eczaneler, hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, estetik merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, tanı-tetkik ve görüntüleme merkezleri, paramedikal insan sağlığı hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler, sağlık hizmet sunucuları, zihinsel engellilik veya madde bağımlılığına yönelik hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler, tıbbi tahlil laboratuarları gibi gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31 Mart'ta sona erecek kayıt süresi de yıl sonuna kadar uzamış oldu.

 

 

VERBİS kayıt için işletmeler önlem almalı

 

VERBİS sürecinin uzman bir hukukçu ile takip edilmesi şart. VERBİS'e kayıt yaptırmayan işletmelerin cezalar ile karşı karşıya kalmaması için bir an evvel önlem alması şart.

 

 

Diyetisyen Dünyası Üyelerine Özel  VERBİS & KVKK EĞİTİMİ

Tarih : 16 Mart 2022 Çarşamba 

Saat : 20:30-22:00

 

Eğitim Konuları : 

 • KVKK nedir?

 • VERBİS nedir?

 • Veri sorumlusu kimdir, ne yapar?

 • Veri güvenliği nedir, nasıl olur?

 

Kayıt : Eğitime katılmak isteyen değerli üyelerimiz, bu linkten ücretsiz kayıt olabilir. 

 

 

 

 

 

 


Taglar: #eğitim #kvkk #verbis #diyetatölyesi #hukuk

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 9.03.2022

Kaynak: Eğitim Duyurusu

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler