Mide Ameliyatlarına Meclis El Attı

Okunma [3648]
Mide Ameliyatlarına Meclis El Attı

 

Yüksek kalorili yiyecekler, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın bir sonucu olarak obezleşen insanların sayısı dünyada 2 milyara yaklaştı. Hal böyle olunca diyet ve spor ile kilo veremeyen obez bireyler ameliyat olmak için başvuruda bulundu.

 

Ticari hale geldi

 

Mide küçültme ameliyatlarının ticari bir meta haline getirildiğini düşünenler kadar bu ameliyatlarla ikinci bir hayata başladığını anlatanlar da var. SGK verilerine göre Türkiye'de 2015'te yapılan ameliyat sayısı yaklaşık 9 bin 500 kişi. 2016'da ise bu rakam yüzde 15 kadar artarak 11 bin hastaya ulaşmış durumdadır. Özel hastanelerde yapılan ameliyatlar da bu sayıya dahil edildiğinde 16-17 bin kişinin obezite ameliyatı olduğu talimin ediliyor. Yapılan bu mide küçültme ameliyatlarında ölümlerin artması ise  TBMM 'yi harekete geçirdi.

 

TBMM mağdurları dinleyecek

 

Ameliyat yapılmadan sağlıklı çözüm yollarının ne olacağı tespit edilecek ve ilgili kurumlar uyarılacak  Mide küçültme ameliyatı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. Yaşanan ölüm olaylarına vurgu yapılan başvuruda, "mide küçültme ameliyatlarında vatandaşların yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi, hekim hatalarının azaltılması, kar amacı güderek hasta mağduriyetine yol açanların cezalandırılmasına yönelik önlemlerin alınması için gerekli araştırmanın yapılması" istendi. Hastanelerin yanı sıra kliniklerde bile mide küçültme ameliyatları yapılır oldu. Ameliyat fiyatlarının geniş bir skalada değişkenlik göstermesi nedeniyle kredi kartına taksitle mide küçültme (tüp mide) ameliyatı yapan doktorların kapısında hastalar kuyruk oluşturuyor.

 

Meclis alt komisyon kurulacak

 

Komisyon Başkanı yaptığı açıklamada, şikâyetler ve ortaya çıkan veriler doğrultusunda konuyu Dilekçe Komisyonu'nun genel kuruluna sunduktan sonra, detaylı incelenmesi için alt Komisyon kurmayı düşündüklerini kaydetti. "Bazı hastalara '5 kilo daha al sonra ameliyat ederiz' dendiğini biliyoruz. Özellikle medyada bir takım sanatçılar da bu yola başvuruyor. 

 

Türkiye'de obezitenin durumu 

 

Bu rakamın 41 milyonunu 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türkiye'de de nüfusumuzun yüzde 63'ü fazla kilolu, obez ya da morbid obez ve üstü olarak ürkütücü boyutlara ulaşıyor.  Obezite ile mücadelede ilk yöntem sağlıklı beslenme, diyet ve spor ile kilo vermek olmalıdır. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor  kişilerin estetik kaygıyla yaptırdığı ameliyatların ilk seçenekmiş gibi gösterilmesi doğru değil.

 

Ameliyat ilk ve tek çare değil

 

Hastaneler bu konuda başarılı olduğu kişiler üzerinden reklam yapıyorlar. Estetik kaygıyla yapılan mide ameliyatları kamuoyunda pozitif mesaj olarak algılanmamalı." Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 35'in üzerinde olan, kolesterol ve hipertansiyon gibi hastalıkları bulunanların diyet ve diğer çözümlerle kilo verme şansları yüzde 3. Yani her 100 obez bireyden 97'si kilo verme konusunda başarısız olması, obezleri umutsuzluğa sürüklemekte. Bu umutsuzluk da cerrahi tedaviyi gündeme taşıyor.


Taglar: #Mideküçültme #TBMM #Mideküçültmeameliyatı #Kamukurumları #özelsektör #Ameliyat #sağlıklıçözümyolları #Ankara #vatandaşlar, #TBMMDilekçeKomisyonu #Yaşananölümolayları #hekimhatalarınınazaltılması #hastamağduriyeti #cezalandırma #önlemler #araştırma #Hastane #klinikler #skala #kredikartı #tüpmideameliyatı #doktor #Yüksekkaloriliyiyecekler #düzensizbeslenme #hareketsizyaşam #obezinsanlar #dünya #Milliyet #şikâyetler #DilekçeKomisyonu #genelkurul #medya #Türkiye #obez #morbidobez #Obezite #sağlıklı beslenme #diyet #spor #manken #estetik #Hastane #hastahane #reklam #VücutKitleİndeksi #kolesterol #hipertansiyon #SGK

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 27.09.2018

Kaynak: Milliyet

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler