Obezite ve Aşırı Kilo

Okunma [1911]
Obezite ve Aşırı Kilo

 

Dünyada Obezite 

 

 • Dünya çapında obezite, 1975'ten beri neredeyse üç katına çıktı.
 • 2016'da 18 yaş ve üstü 1,9 milyardan fazla yetişkin fazla kiloluydu. Bunların 650 milyondan fazlası obezdi.
 • 18 yaş ve üstü yetişkinlerin% 39'u 2016'da fazla kilolu ve% 13'ü obezdi.
 • Dünya nüfusunun çoğu, fazla kilolu ve obezitenin düşük kilolu olmaktan çok insanı öldürdüğü ülkelerde yaşıyor.
 • 2019'da 5 yaş altı 38 milyon çocuk fazla kilolu veya obezdi.
 • 2016 yılında 5-19 yaş arası 340 milyondan fazla çocuk ve ergen aşırı kilolu veya obezdi.
 • Obezite önlenebilir.

 

Obezite ve aşırı kilo nedir

 

Fazla kilo ve obezite, sağlığı bozabilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Beden kitle indeksi (BKI), yetişkinlerde aşırı kilolu ve obeziteyi sınıflandırmak için yaygın olarak kullanılan basit bir boy-kilo indeksidir. Metre olarak kendi boyun karesine bölünmesiyle kilogram (kg / m2 bir kişinin ağırlığı olarak tanımlanmıştır.).

 

Yetişkinler

 

Yetişkinler için DSÖ, aşırı kilo ve obeziteyi şu şekilde tanımlamaktadır :

 • Fazla kilo ; BKI ; 25 'e eşit veya daha büyük
 • Obezite ; BKI ; 30 'a eşit ve daha büyük 

BKI, hem cinsiyet hem de her yaştaki yetişkin için aynı olduğundan, aşırı kilo ve obezitenin popülasyon düzeyinde en yararlı ölçümünü sağlar. Bununla birlikte, farklı bireylerde aynı derecede şişmanlığa karşılık gelmeyebileceği için kaba bir kılavuz olarak düşünülmelidir.

Çocuklar için fazla kilolu ve obezite tanımlanırken yaş dikkate alınmalıdır.

 

5 yaşın altındaki çocuklar

 

 

5-19 yaş arası çocuklar

 

Fazla kilo ve obezite, 5-19 yaş arası çocuklar için şu şekilde tanımlanır :

 

Fazla kilo ve obezite hakkında gerçekler

 

Bazı güncel DSÖ küresel tahminleri takip etmektedir.

 • 2016'da 18 yaş ve üzeri 1,9 milyardan fazla yetişkin fazla kiloluydu. Bu 650 milyondan fazla yetişkinden obezdi.
 • 2016 yılında, 18 yaş ve üstü yetişkinlerin% 39'u (erkeklerin% 39'u ve kadınların% 40'ı) aşırı kiloluydu.
 • Genel olarak, dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık% 13'ü (erkeklerin% 11'i ve kadınların% 15'i) 2016'da obezdi.
 • Dünya çapında obezite prevalansı 1975 ile 2016 arasında neredeyse üç katına çıktı.

 

Rakkamlar Giderek Artıyor

 

2019'da 5 yaşın altındaki tahmini 38,2 milyon çocuk fazla kilolu veya obezdi. Bir zamanlar yüksek gelirli bir ülke sorunu olarak kabul edilen aşırı kilo ve obezite, düşük ve orta gelirli ülkelerde, özellikle kentsel ortamlarda şu anda artıyor. Afrika'da, 5 yaşın altındaki fazla kilolu çocukların sayısı 2000'den bu yana yaklaşık yüzde 24 arttı. 2019'da aşırı kilolu veya obez olan 5 yaş altı çocukların neredeyse yarısı Asya'da yaşıyordu.

2016 yılında 5-19 yaş arası 340 milyondan fazla çocuk ve ergen aşırı kilolu veya obezdi.

5-19 yaş arası çocuklar ve ergenler arasında aşırı kilo ve obezite yaygınlığı, 1975'te sadece% 4'ten 2016'da% 18'in biraz üzerine çıktı. Artış benzer şekilde hem erkek hem de kızlar arasında meydana geldi: 2016'da kızların% 18'i ve 19 Erkeklerin% 'si aşırı kiloluydu.

1975'te 5-19 yaş arası çocuk ve ergenlerin sadece% 1'den biraz azı obezken, 2016'da 124 milyondan fazla çocuk ve ergen (kızların% 6'sı ve erkeklerin% 8'i) obezdi.

Fazla kilo ve obezite, dünya çapında düşük kilodan daha fazla ölümle bağlantılıdır. Küresel olarak obez olan insan sayısı düşük kilodan daha fazla - bu, Sahra altı Afrika ve Asya'nın bazı kısımları hariç her bölgede meydana geliyor.

 

Obezite ve fazla kiloya ne sebep olur?

 

Obezite ve fazla kilonun temel nedeni, tüketilen kalori ile harcanan kalori arasındaki enerji dengesizliğidir. Küresel olarak şunlar olmuştur:

 • Yağ ve şeker oranı yüksek enerji yoğun gıdaların alımının artması; ve
 • Birçok çalışma biçiminin gittikçe hareketsiz hale gelmesi, değişen ulaşım türleri ve artan kentleşme nedeniyle fiziksel hareketsizlikte artış.

Beslenme ve fiziksel aktivite modellerindeki değişiklikler, genellikle sağlık, tarım, ulaşım, şehir planlama, çevre, gıda işleme, dağıtım, pazarlama ve eğitim gibi sektörlerde gelişme ve destekleyici politikaların eksikliğiyle ilişkili çevresel ve toplumsal değişikliklerin sonucudur.

 

Fazla kilo ve obezitenin genel sağlık sonuçları nelerdir?

 

Artan BKI, aşağıdaki gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür :

2012'de önde gelen ölüm nedeni olan ;

 • Kardiyovasküler hastalıklar (başlıca kalp hastalığı ve felç)
 • Diyabet 
 • Kas-iskelet sistemi bozuklukları (özellikle osteoartrit - eklemlerde oldukça sakat bırakan dejeneratif bir hastalık)
 • Bazı kanserler (endometriyal, meme, yumurtalık, prostat, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve kolon dahil)

Bu bulaşıcı olmayan hastalıklar için risk, VKİ'deki artışlarla birlikte artar.

Çocukluk çağı obezitesi, yetişkinlikte daha yüksek obezite, erken ölüm ve sakatlık şansı ile ilişkilidir. Ancak gelecekteki risklerin artmasına ek olarak, obez çocuklar solunum güçlüğü, artmış kırık riski, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalığın erken belirteçleri, insülin direnci ve psikolojik etkiler yaşarlar.

 

Çift yetersiz beslenme yüküyle karşı karşıya

 

Birçok düşük ve orta gelirli ülke şu anda yetersiz beslenme "çifte yük" ile karşı karşıyadır.

 • Bu ülkeler bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenme sorunları ile uğraşmaya devam ederken, obezite ve aşırı kilo gibi bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörlerinde özellikle kentsel ortamlarda hızlı bir artış yaşıyorlar.

 • Yetersiz beslenme ve obezitenin aynı ülke, aynı topluluk ve aynı hanede bir arada görülmesi nadir değildir.

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çocuklar yetersiz doğum öncesi, bebek ve küçük çocuk beslenmesine karşı daha savunmasızdır. Aynı zamanda, bu çocuklar, maliyeti daha düşük ancak besin kalitesi açısından daha düşük olan yüksek yağlı, yüksek şekerli, yüksek tuzlu, enerji yoğun ve mikro besin açısından fakir yiyeceklere maruz kalıyor. Bu diyet kalıpları, daha düşük fiziksel aktivite seviyeleri ile bağlantılı olarak, yetersiz beslenme sorunları çözülmeden kalırken, çocukluk obezitesinde keskin artışlara neden olur.

 

Fazla kilo ve obezite nasıl azaltılabilir?

 

Aşırı kilo ve obezite ile bunlarla ilgili bulaşıcı olmayan hastalıklar büyük ölçüde önlenebilir. Destekleyici ortamlar ve topluluklar, daha sağlıklı yiyecekler ve düzenli fiziksel aktivite seçimini en kolay seçenek (en erişilebilir, mevcut ve uygun fiyatlı olan seçim) yaparak ve dolayısıyla aşırı kilo ve obeziteyi önleyerek insanların seçimlerini şekillendirmede esastır.

Bireysel düzeyde insanlar şunları yapabilir:

 • Toplam yağ ve şekerden enerji alımını sınırlamak
 • Meyve ve sebzelerin yanı sıra baklagiller, kepekli tahıllar ve fındık tüketimini artırmak
 • Düzenli fiziksel aktivite yapın (çocuklar için günde 60 dakika ve yetişkinler için haftaya yayılmış 150 dakika)

Bireysel sorumluluk, ancak insanların sağlıklı bir yaşam tarzına erişimleri olduğunda tam anlamıyla etkili olabilir. 

Bu nedenle, toplumsal düzeyde, düzenli fiziksel aktiviteyi ve daha sağlıklı beslenme seçeneklerini mevcut, uygun fiyatlı ve özellikle en yoksullar için kolay erişilebilir hale getiren kanıta dayalı ve nüfusa dayalı politikaların sürekli uygulanması yoluyla yukarıdaki önerileri takip etmede bireylerin desteklenmesi önemlidir. bireyler. Böyle bir politikaya örnek, şekerli tatlandırılmış içeceklere uygulanan vergidir.

Gıda endüstrisi, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmede önemli bir rol oynayabilir :

 • İşlenmiş gıdaların yağ, şeker ve tuz içeriğini azaltmak
 • Sağlıklı ve besleyici seçimlerin tüm tüketiciler için mevcut ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak
 • Şeker, tuz ve yağ oranı yüksek gıdaların, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik gıdaların pazarlanmasının kısıtlanması
 • Sağlıklı gıda seçimlerinin mevcudiyetini sağlamak ve işyerinde düzenli fiziksel aktivite uygulamalarını desteklemek

 

DSÖ yanıtı

 

Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 2004 yılında kabul edilen ve 2011 yılında bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH'lar) hakkındaki bir siyasi bildirgede tekrar tanınan " DSÖ Küresel Diyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Stratejisi ", sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi desteklemek için gereken eylemleri açıklamaktadır. Strateji, tüm paydaşları nüfus düzeyinde diyetleri ve fiziksel aktivite modellerini iyileştirmek için küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde harekete geçmeye çağırmaktadır.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, bulaşıcı olmayan hastalıkların sürdürülebilir kalkınma için büyük bir zorluk olduğunu kabul ediyor. Gündemin bir parçası olarak, Devlet ve Hükümet Başkanları, önleme ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümleri üçte bir oranında azaltmak için 2030 yılına kadar iddialı ulusal müdahaleler geliştirmeyi taahhüt ettiler (SKH 3.4).

" Fiziksel aktivite 2018-2030 Küresel eylem planı: sağlıklı bir dünya için daha aktif insanlar"  küresel fiziksel aktiviteyi artırmak için etkili ve uygulanabilir politika eylemleri sağlar. DSÖ, ülkelere yanıtlarının planlanmasında ve sunulmasında yardımcı olmak için ACTIVE bir teknik paket yayınladı. Beş yaşın altındaki çocuklarda fiziksel aktivite, hareketsiz davranış ve uyku ile ilgili yeni DSÖ yönergeleri 2019'da başlatıldı.

Dünya Sağlık Asamblesi, Çocukluk Çağı Obezitesini Sona Erdirme Komisyonu (2016) raporunu ve obezojenik çevreyi ve çocuklukta obezite ile mücadelede yaşam sürecindeki kritik dönemleri ele alan 6 tavsiyesini memnuniyetle karşıladı. Komisyonun tavsiyelerini uygulamak için harekete geçmeleri için ülkelere rehberlik edecek uygulama planı, 2017 yılında Dünya Sağlık Asamblesi tarafından memnuniyetle karşılandı.


Taglar: #Dünya #Obezite #obez #kilo #çocuk #çocuklukçağıobezite # aşırıkilo #aşırıkilolu #yağ #Bedenkitleindeksi #BKI #yetişkin #DSÖ #Kardiyovaskülerhastalıklar #kalp hastalığı #felç #Diyabet #kanser #fizikselaktivite

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 31.10.2020

Kaynak: WHO

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler