Temizlik Ürünleri Çocuklara Kilo Aldırıyor

Okunma [3164]
Temizlik Ürünleri Çocuklara Kilo Aldırıyor

 

Ayrıntıları Kanada Tıp Derneği Dergisi CMAJ'da yayımlanan araştırmada evde kullanılan dezenfektanlara maruz kalan bebeklerin maruz kalmayan yaşıtlarına göre daha kilolu oldukları gözlemlendi. 

 

Ev temizlik ürünlerinin çocuklarda bağırsak florasını değiştiriyor.

shutterstock_1086594038.jpg

 

Araştırmada incelenen  3-4 aylık 757 bebeğin bağırsak floralarının, evde dezenfektan, deterjan ve çevre dostu temizlik ürünlerinden ne ölçüde etkilendiği incelendi. Daha sonra çocukların 1 ila 3 yaşlarındaki kiloları değerlendirildi.Araştırmada, bebeklerin bağırsak florasındaki değişim ile en fazla, yüzey temizleyicileri gibi dezenfektanların sık kullanımı arasında ilişki gözlendiği, bu ürünlerin sık kullanıldığı evlerdeki bebeklerin bağırsaklarında bakteri seviyelerinin değiştiği belirtildi.

 

Yoğun dezenfektan kullanımına dikkat!

shutterstock_1060610246.jpg

 

Bebeklerde, belirli bağırsak bakterilerinin bolluğu, doza bağlı bir şekilde dezenfektanlarla ve çevre dostu ürünlerle yapılan ev temizliği ile ilişkiliydi. Dezenfektanların daha sık kullanımıyla, Lachnospiraceae bakterisinin(kötü bakteri) giderek daha fazla bollaştığı ve Haemophilus bakterisinin(iyi bakteri) azaldığı görülmüştür. .

Dezenfektanlarla Lachnospiraceae bakterisinin artışındaki bu ilişki, bakteri ile deterjan ve çevre dostu temizlik ürünleri arasında gözlemlenmedi.

Bebekler 3 yaşına geldiğinde vücut kitle indekslerinin, yoğun dezenfektan kullanılmayan evlerdeki akranlarından daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar yoğun dezenfektan kullanımı konusunda uyarıda bulundu. 

 

 


Taglar: #ev #temizlik #temizlikürünleri #çocuk #bağırsakflorası #KanadaTıpDerneğiDergisi #CMAJ #araştırma #dezenfektan #deterjan #bebek #çevredostu #bki #vki #bedenkitleindeksi #Lachnospiraceaebakterisinin #Haemophilusbakterisi #cleaning #disinfectant #research #baby #child

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 19.09.2018

Kaynak: Akşam Gazetesi

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler